19.10.1980 – prvo srečanje Tamburaških orkestrov Slovenije v Cirkovcah

Na prvem srečanju Tamburaških orkestrov Slovenije, ki se je odvijalo v Cirkovcah, je sodelovalo 19 skupin in orkestrov: Tamburaški orkester PD Cirkovce, Tamburaška skupina PIKUD OŠ Matije Valjavca Preddvor (vodja Mirko Udir), Tamburaška skupina OŠ Nade Cilenšek Griže (vodja Florjan Lesjak), Tamburaški ansambel KUD Beltinci (vodja Mirko Smej), Tamburaški orkester Bisernica Rateče pri Škofji Loki (vodja France Rant), PD Janez Čuk Vučja vas (vodja Matija Kovačič), Tamburaški zbor KD Franc Vrunič Dobje pri Planini (vodja Jožica Salobir), Tamburaška skupina pri FS Miran Jarc Črnomelj (vodja Silvester Mihelčič), Tamburaša skupina pri FS Dragatuš (vodja Jože Matković), Tamburaški zbor DPD Svobodna Ludvika Oblaka Liboje (vodja Anton Vučko), Tamburaški orkester KUD Peter Dajnko Črešnjevec pri Gornji Radgoni (vodja Stanko Volf), metliška folklorna skupina Ivan Navratil Metlika (vodja Marjan Končar), Tamburaši pri PD Hotedrščica (vodja Matija Logar), Tamburaški ansambel Mandolina Ljubljana (vodja Slavko Kokalj), Tamburaški zbor KPD Svoboda Prevalje (vodja Dani Čepin), Tamburaški orkester Tine Rožanc Ljubljana (vodja Polona Smonig), Tamburaški orkester FS Emona Ljubljana (Dragan Terzič), Tamburaški orkester DPD Svoboda Ptuj (vodja Franc Hribernik) in Tamburaška skupina pri FS Vinica (vodja Janko Balkovec).