Pobudniki in organizatorji prve državne revije v Socialistični Republiki Sloveniji

Po uspešno izvedenih občinskih revijah in dobremu odzivu tamburašev, so si tamburaški orkestri zaželeli tudi sodelovanja med skupinami iz celotne Slovenije. Nad predlogom so bili navdušeni v Zvezi kulturnih organizacij Ptuj (ZKOP) in Zvezi kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS). Vodje TO Apače, TO Cirkovce, TO DPD Svoboda Ptuj, predsednik Prosvetnega društva Cirkovce in predsednik ZKOP Ptuj so se ponovno sestali z namenom, da se v novi dvorani v Cirkovcah pripravi in izpelje prvo državno srečanje s finančno pomočjo ZKOP in ZKOS.