Gostovanje na Hrvaškem in sodelovanje z RTV Ljubljana

Orkester je začel nastopati širom Slovenije in v tujini. Leta 1976 in 1977 je gostoval na Hrvaškem, kjer je požel velik aplavz in opozoril nase v SFR Jugoslaviji. 19. aprila 1980 so z Radiotelevizijo Ljubljana posneli oddajo Iz vsakega jutra raste dan, kar je bila posebna izkušnja. Orkester je opravil tudi veliko snemanj za Radio Ptuj s tonskim snemalcem Ivom Cianijem. V prvem glasilu Tamburaš (Glasilom združenja tamburaških skupin Slovenije) je bilo evidentiranih okrog 60 skupin, kar kaže na dejstvo, da je bilo tamburaštvo v tem času zelo razširjeno in priljubljeno.