O avtorjih

Logotip izdelala: Katja Belca.
Oblikovanje spletne strani: Matevž Gašperin.
Besedilo napisala: Tina Frangež in Žiga Ciglarič.
Fotografije: osebni arhiv članov.