Prva menjava inštrumentov in tamburaške revije po drugih občinah

V letih 1979 in 1980 je orkester nadomestil starejše tamburaške inštrumente z novejšimi, troglasnimi inštrumenti po A-D-G Jankovičevim kvintnim sistemom. Tehnika igranja se je z novimi instrumenti povsem spremenila in skupina je potrebovala veliko časa, da je osvojila nov način igranja.

Po vsakoletnih občinskih revijah na ptujskem področju v Apačah, Cirkovcah, Markovcih in Gorišnici so se revije pričele odvijati še v drugih občinah širom Slovenije. Tako so se začeli tamburaši srečevat tudi v Libojah leta 1978 in leta 1980 v Ratečah.