Menjava predsednika

Leta 2012 je mesto predsednika Tamburaškega orkestra prevzel Vlado Brglez, ki to funkcijo uspešno opravlja še danes.