O nas

Za kraj Cirkovce lahko rečemo, da leži sredi Dravskega polja, na veliki ravnini s skrbno obdelanimi polji, le 15 km oddaljen od najstarejšega slovenskega mesta Ptuja. Kulturno življenje je zelo razvito, saj pod okriljem Prosvetnega društva deluje kar devet sekcij, med katerimi je svoj prostor našla tudi naša sekcija.Tamburaški orkester je bil ustanovljen leta 1975. V prvi zasedbi je igralo 16 članov, orkester pa je vodil g. Drago Klein, ki ga vodi še danes. Začetki igranja so bili bolj skromni, saj so bili prvi člani nevešči igranja tamburice. Potrebno je bilo veliko volje in truda, da so se pokazali prvi uspehi.     
Orkester je z močno voljo hitro napredoval, udeleževal se je raznih revij, nastopal doma in v tujini. Leta 1983, je orkester  uspešno zastopal republiko Slovenijo na največjem festivalu tamburaške glasbe nekdanje Jugoslavije v Osijeku. Sledila so malo manj aktivna obdobja. Nekateri člani so zapuščali orkester, prihajali so novi, ki so se morali veliko naučiti. V obdobju med leti 1984 in do 1994 orkester prevzame domačin in član orkestra g. Peter Krajnc. Orkester pod njegovim vodstvom nastopa na številnih revijah in nastopih v Sloveniji. Junija 1994 pa se v orkester vrne g. Drago Klein in ponovno poprime za dirigentsko palico. 

Ob 25. obletnici delovanja je orkestru uspelo posneti in izdati tudi prvo samostojno kaseto in zgosčenko. Danes orkester ne igra več samo tamburaske glasbe, ampak veliko več priredb znanih evergreenov v modernih izvedbah, v repertoarju so zajete skoraj vse glasbene zvrsti, od klasike do rocka. Orkester steje danes 20 članov, vendar se število iz leta v leto  spreminja. Pri izvedbi skladb se orkestru tako velikokrat pridružijo še solisti na instrumentih kot so : flavta, saksofon, klarinet, že vrsto let pa orkester pri svojih izvedbah uporablja tudi bobne.

Večino priredb znanih skladb napiše dirigent orkestra. Člani orkestra si prizadevajo to zvrst glasbe kvalitetno predstavljati na različnih prireditvah v matični občini, na ravni države in v tujini. V mesecu novembru leta 2005 je orkester praznoval 30 let delovanja in izdal novo zgoščenko, drugo po vrsti z novimi še privlačnejsimi skladbami.Ob koncu leta 2010 je orkester izdal še svojo III. zgoščenko posvečeno 35-letnici delovanja orkestra. Na zgoščenki je 17 odličnih skladb, ki predstavlja delovanje orkestra v zadnjih letih. Na zgoščenki je tudi veliko petja, ki so ga posneli kar sami člani orkestra.Orkester dosega odlične uspehe na področju tamburaške glasbe v Sloveniji in tujini.